Koronawirus Zasady Bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa gościom
w Ośrodku Wypoczynkowym KONTAKT

Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do ośrodka i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu.

Umieszczenie na terenie ośrodka dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania I zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.
Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości w ośrodku – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.

Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania.                                                                                                 Umożliwienie korzystania z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości ośrodka wspólnie zakwaterowanych.

Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.

Bezwzględny zakaz przebywania w ośrodku osób tam niezakwaterowanych.

Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.

Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.

Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.

Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.

Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.

Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń ośrodka bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

Funkcjonowanie restauracji ośrodka w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu).

Możliwość serwowania posiłków tylko dla gości ośrodka w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.

Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.
W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 ośrodek ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu ośrodka (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów ośrodka o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.